Náš program

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

Čím toho chceme dosáhnout?

Za tímto účelem bude sdružení usilovat informační kampaní ( letáky, prezentací „idolů”, přednášky, návštěvy léčeben atd. ) o prevenci, pravidelnou informovanost mládeže o následných účincích požití drog a návykových látek a svým působením pomoci mládeži najít smysluplné trávení volného času a ukázat, že plnohodnotně se dá v dnešní době žít i bez drog či návykových látek.

Naše motto

Toto motto – VĚŘ,BEŽ, DOKÁŽEŠ, jsme vybrali právě proto, protože je nejvíce trefné na dnešní situaci. Zatímco se spousta mladistvých nudí a neví, jak správně naložit s volným časem. Ty trénuješ, zlepšuješ se a obětuješ celý volný čas tomu, čemu věříš. Máš motivaci a soustředíš a věříš ve své přesvědčení.

Dále jsme si toto motto vybrali také proto, protože hodláme v současné mladé generaci najít a zažehnout jiskru odhodlání, víry a disciplíny k harmonickému rozvoji tělesných a duševních schopností.

Čím toho chceme dosáhnout?

Za tímto účelem bude sdružení usilovat informační kampaní ( letáky, prezentací „idolů”, přednášky, návštěvy léčeben atd. ) o prevenci, pravidelnou informovanost mládeže o následných účincích požití drog a návykových látek a svým působením pomoci mládeži najít smysluplné trávení volného času a ukázat, že plnohodnotně se dá v dnešní době žít i bez drog či návykových látek.